Organizarea pe comisii a consiliului local:

 

  • Comisia pentru ”Activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

     

Președinte: Galu Adina-Aureliana

Secretar: Ilca Marin

Membru: Drăgoi Petru

 

  • Comisia pentru ”Activități social-culturale și sportive, culte, învățământ, sănătate și familie, protecția mediului și turism”

     

Președinte: Bojan Eleonora

Secretar: Urzicaru Mihai

Membru: Bularca Cosmin

 

 

  • Comisia pentru ”Activități de muncă și protecție socială, protecție copii, juridică și de disciplină

     

Președinte: Cocan Nicolae

Secretar: Ienovan Ion

Membru: Avram Lucian